středa 13. září 2017

Něco málo o

Psychospirituální krizi

Psychospirituální krize je náročné období v životě člověka, kdy jeho psychika a často i tělo prochází dramatickou proměnou a nějakým způsobem do života vstupuje Duch. Člověk prožívá různé neobvyklé zážitky, často transpersonálního (přesahujících běžné hranice vnímání sebe sama) nebo duchovního charakteru. Tento proces je transformační a ozdravný. Dobře integrovaná psychospirituální krize může člověka posunout na vyšší stupeň sebeuvědomění. Projevy jsou velmi rozmanité a často vypadají jako psychické onemocnění, nejčastěji jako psychóza nebo schizofrenie. Obvykle jsou doprovázeny projevy energetického charakteru, při kterých člověk cítí velkou energii, nejčastěji v oblasti páteře. Někdy mají lidé při této krizi zážitky předvídání budoucnosti nebo spojení se s archetypálními postavami jako Ježíš, Buddha, rytíř, apod. V jiných případech zažívá člověk stavy podobné fyzickému onemocnění jako je infarkt. Psychospirituální krize se může projevit jedním silným atakem, ale může trvat i delší dobu. Provázel jsem paní, u které intenzivní projevy trvaly déle než rok.
Psychospirituální krize může být součástí některé krize vývojové. Často je spouštěčem nebo vyvrcholením kukly v pozdním dospívání (viz kniha Vývoj člověka a přechodové rituály - přechody konfirmace a iniciace duše).
Naše psychiatrická praxe nemá psychospirituální krizi jako diagnózu. To znamená, že psychiatr musí tuto krizi léčit jako nějakou psychickou poruchu nebo nemoc. Tato léčba je ale pro celý proces často kontraproduktivní. Proto doporučuji, pokud se u vás nebo někoho ve vašem okolí vyskytnou neobvyklé psychické stavy, zvláště jsou-li provázeny energetickými stavy nebo mají spirituální rozměr, obraťte se nejdříve na odborníky sdružené ve spolku Diabasis www.diabasis.cz. Teprve po konzultaci s nimi případně kontaktujte běžnou psychiatrickou pomoc.

Některé formy psychospirituální krize

 • Probuzení Kundaliní – (někdy nazývané Hadí síla nebo energie Šakti). Pojem pochází z indických duchovních tradic, kdy pojem Kundaliní označuje základní energii vesmíru. Tato energie je také přítomna v každém z nás. Její probuzení se projevuje různými energetickými projevy jako je spontánní třes, zážitky výrazného tepla nebo chladu, pocity proudění energie v těle zvláště v oblasti páteře, ... Při pozorování z venku lze často zaměnit za příznaky epilepsie.
 • Šamanská cesta – dramatické epizody mimořádných stavů vědomí, které bývá často spojeno se zážitky nebo vjemy smrti či silného utrpení. Smrt bývá následována prožitky znovuzrození. Často dochází k setkání s průvodci ve zvířecí podobě. Někdy dochází k prožitkům „sestupu do podsvětí" či „výstupu do vyšších dimenzí světa". V některých kulturách bývá tato forma pojmenována „šamanskou nemocí" a je součástí iniciace nového šamana.
 • Psychické otevření – otevření mimosmyslovému vnímání jako je předvídání budoucnosti, věštění telepatické zážitky, zažívání synchronicit.
 • Zážitky z minulých životů – zážitky nebo vzpomínky, které nemají oporu v současné realitě, přesto vysvětlují některé současné vztahové či situační rámce.
 • Posedlost – zkušenost, při níž člověk prožívá svoji mimiku, gesta, hlas jakoby patřily někomu jinému. Často jde o někoho negativního či „zlého". Běžné jsou pocity oběti nebo vnější kontroly. Člověk sám sebe někdy vnímá jako médium jiných sil a bytostí. V některých kulturách jsou lidé se schopností být médium používáni jako Orákula, kterých se ostatní ptají, když se potřebují rozhodnout. Příklad je ve filmu Kundun o životě Dalajlamy a jeho odchodu z Tibetu.
 • Channeling – forma intuice, během které jsou informace přijímány do mysli přímo, aniž by byly použity motorické senzory. Většinou má channeling formu hlasů nebo obrazů.
 • Zážitek Jednoty – vnímání a prožívání Jednoty s něčím, co nás přesahuje.
 • Zážitky blízké smrti – prožitky klinické smrti a návratu zpět do normálního života. Dobře jsou popsány v díle Raymonda Moodyho.
 • Mnoho dalších forem.

Nejčastější spouštěče psychospirituální krize

Psychospirituální krize přichází obvykle intenzivním nástupem. Často mívá nějaký spouštěč, občas se stane bez zřejmého spouštěče. Nejčastější spouštěče jsou tyto:
 • zážitky ohrožení života,
 • extrémní fyzická zátěž (např. dlouhý běh bez tréninku, několikadenní pěší výlet, taneční maraton, ...),
 • delší deprivace jako je několikadenní půst, pobyt ve tmě, dlouhé nespaní,
 • silné emoční prožitky (např. ztráta blízké osoby, rozchod, zamilování, krádež cenného osobního předmětu, ztráta zaměstnání, ...),
 • intenzivní meditační praxe,
 • setkání s duchovním učitelem,
 • užití drog a halucinogenů,
 • holotropní dýchání nebo jiná silná terapeutická metoda,
 • silné narušení zaběhlé struktury dne, například při cestování,
 • mnoho dalšího.

Rozlišení psychospirituální krize a psychózy

 • Člověk v psychospirituální krizi na zážitky, ať jsou sebedramatičtější, nahlíží jako na psychologický proces (naproti tomu osoba trpící psychózou vnímá své prožitky jako platnou realitu).
 • Člověk v akutní psychospirituální krizi je schopen navázat spolupráci a terapeutický vztah s pomáhajícím odborníkem (naproti tomu, člověk v akutní fázi psychózy má s navázáním spolupráce potíže a léčba často musí na začátku probíhat proti jeho vůli).

Žádné komentáře:

Okomentovat